De groepen


Bij het kinderdagverblijf werken we met 4 stamgroepen.


Glitter en Fonkel

Binnen de twee verticale groepen Glitter en Fonkel ontvangen baby's en dreumesen (0-2 à 2½ jaar) alle zorg en aandacht. Wij bieden uitdagend spel, passend bij de ontwikkeling. Beide groepen hebben een frisse inrichting met onder andere grondboxen voor veilige speelruimte. De slaapkamers zijn zo ingericht dat uw kind optimaal kan rusten.


Als uw kind 2 à 2½ jaar is, gaat het over naar peuterspeelgroep Sprankel of verticale groep Spetter. 


Spetter en Sprankel

Spetter is een verticale groep voor kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar. En bij Sprankel kunnen kinderen terecht vanaf 2 à 2½ jaar. Ook hier bieden wij alle zorg en aandacht. Beide groepen bieden uitdaging op peuterniveau. We stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling met behulp van onder andere het VVE-programma Piramide en taalmethode Logo 3000.

Voor de kleinsten is er een plekje in de slaapkamer gereserveerd. De 3+ kinderen mogen na de lunch rusten op speciale bedjes in het lokaal.


Het Hofje van Kristal

De speelhal, Het Hofje van Kristal, gebruiken wij voor spel-, taal-, bewegings- en ervaringsgerichte activiteiten voor alle kinderen.


Vanaf 4 jaar kan uw kind doorstromen naar de basisschool binnen Het Kristal. En kiest u voor een andere school, dan verzorgen wij daarvoor natuurlijk ook de overdracht. Voor de buitenschoolse opvang kunt u terecht bij een van onze bso's. Kom gerust een keertje sfeerproeven met uw kind.