De groepen


Bij het kinderdagverblijf werken we met 3 stamgroepen.


Glitter en fonkel

Binnen de twee verticale groepen Glitter en Fonkel ontvangen baby's en dreumesen (0-2½ jaar) alle zorg en aandacht. Wij bieden uitdagend spel, passend bij de ontwikkeling. Beide groepen zijn opnieuw ingericht met onder andere grondboxen voor veilige speelruimte. De slaapkamers zijn zo ingericht dat uw kind optimaal kan rusten.


Sprankel 

Als uw kind 2½ jaar is, gaat het over naar de peuterspeelgroep Sprankel. Een groep met uitdagingen op peuterniveau. Ook hier is een slaapkamer. De 3+ kinderen mogen na de lunch rusten op speciale bedjes.


Speellokaal Spetter

In het speellokaal bieden wij spel-, taal-, bewegings- en ervaringsgerichte activiteiten aan voor alle kinderen.


Vanaf 4 jaar kan uw kind doorstromen naar basisschool groep 1 & 2, De Keiers, van Het Kristal. Dit hoeft geen strakke overgang te zijn. Kinderen tussen 3 en 6 jaar kunnen naar behoefte nog af en toe in het speellokaal of alvast bij De Keiers zijn.

En kiest u voor een andere school, dan verzorgen wij daarvoor natuurlijk ook de overdracht.