Activiteiten


Centraal in onze opvang staan de ontwikkeling en de behoeften van uw kind. Onze pedagogisch medewerkers verzorgen uw kind, geven het aandacht en positieve waardering. Zij zorgen voor een goede sfeer op de groep en helpen ieder kind zich thuis te laten voelen. 


VVE

We werken aan de hand het dan centraal staande VVE-thema’s (Voor- en vroegschoolse educatie) uit de methode Piramide, waarbij alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Er is veel aandacht voor taal- spraakontwikkeling en daarnaast komen ook de motorische, sociaal-emotionele  en spelontwikkeling aan bod. Tevens werken we met Logo3000, beweegkriebels en boekstart.