Vervoer


De pedagogisch medewerkers halen de kinderen van school. Ze zijn herkenbaar aan hun gele SKCN-hesje of paarse SKCN-trui. Ook is het mogelijk uw kind per taxi naar de BSO te laten gaan.