Activiteiten


Bij de bso bieden we verdieping aan het dan centraal staande VVE-thema (Voor- en vroegschoolse educatie) binnen Het Kristal, met op leeftijd aangepaste activiteiten. Natuurlijk stimuleren we de kinderen om aan deze activiteit mee te doen, maar het hoeft niet. Als uw kind liever speelgoed uit de kast pakt, een boekje leest of huiswerk maakt, dan mag dat. De bso is immers vrije tijd; niets moet, veel mag.