Schoolgids


De Keiers vormen officieel een dependance van openbare basisschool De Hobbitstee. Zij delen op dit moment dan ook een schoolgids en verschillende documenten zoals het formulier voor verlofaanvraag. Hieronder staan de links naar verschillende praktische documenten. 


Schoolgids 2016 - 2017 

Formulier verzoek extra verlof