Invulling van een thema


Een thema begint met een startactiviteit. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor:

  • Een schatkist, waarin allerlei voorwerpen zitten die met het thema te maken hebben. De leerlingen raden dan wat het thema is.
  • Een bezoek brengen aan de markt, de kinderboerderij of wat het onderwerp ook mag zijn. Hierdoor raken de kinderen gelijk betrokken bij het thema en krijgen ze ideeën om in hun spel te verwerken.
  • In tweetallen een voorwerp ontdekken en bespreken. Daarna gaat iedereen in de grote kring om er met zijn allen nog eens naar te kijken. Kleine groepsactiviteiten zijn heel geschikt om samen te denken, te praten en te werken. Kinderen leren veel door interactie.

Vervolgens worden er in de dagelijkse bezigheden steeds verbindingen gezocht met het thema. Een thema eindigt altijd met een afsluitactiviteit. Dat kan op diverse manieren:

  • Een winkeltje maken en iets verkopen.
  • Een restaurant openen en iets lekkers bakken.
  • Een krant of boekje maken.
  • Een tentoonstelling of presentatie maken in de klas.
  • Een voorstelling houden voor ouders of medeleerlingen.

Wilt u meer weten over Ontwikkelingsgericht onderwijs? Neem gerust contact met ons op.