Ontwikkelingsgericht onderwijs


Op Het Kristal werken we aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Voor de basisschool betekent dat dat we in thema’s werken. Een thema duurt circa zes tot acht weken. Deze thema’s komen ook terug bij het kinderdagverblijf en in de buitenschoolse opvang.

Natuurlijk is het van groot belang dat de kinderen het thema interessant vinden. Vaak komt er in de groep een onderwerp naar voren, waar de kinderen meer over willen weten. Dat werkt de leerkracht dan uit tot een thema. Bij het thematiseren verbindt de leerkracht zijn bedoelingen met de betekenissen van kinderen. Leerkrachten bedenken ook nieuwe activiteiten voor de hoeken in de klas, zodat het hoekenspel nieuwe impulsen krijgt.


Meer over de invulling van een thema