Wij zien talent 

Creatief, motorisch, sociaal, emotioneel, muzikaal, cognitief, ieder kind heeft andere talenten en interesses. Alle talenten en alle kinderen worden op Het Kristal gezien en gestimuleerd om te leren en zichzelf te zijn.


Samen leren

Op het Kristal draait alles om vier basisgebieden:

  • Samen praten: samen praten is leren luisteren, onderhandelen en discussiëren met elkaar. 
  • Samen werken: samenwerken en zelfstandig werken, beiden komen aan de orde. 
  • Samen spelen: ook tijdens het spelen gaat het leren door. Zo kunnen ze nieuwe ervaringen meteen in de praktijk gebruiken. 
  • Samen vieren: dit zorgt voor verbondenheid en energie. Verjaardagen, feestdagen en natuurlijk de weekafsluiting in de centrale hal. 


Stamgroepen 

Samenwerken is op school, maar ook later, van groot belang. Daarom werken we in stamgroepen. Elk kind zit een aantal jaar in dezelfde groep en krijgt zo verschillende rollen. Van jongste tot oudere die de jongeren vervolgens weer helpen. Samenwerken is van groot belang bij De Wilgenhoek. we hebben onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen. 


Samen met de opvang 

Vanuit alle groepen doen we zoveel mogelijk samen met de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang. De groepen kunnen elkaar hierin prachtig aanvullen. Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? 

Neem contact op oor een afspraak, dan laten wij het u graag zien.