Directie en bestuur


De basisschool van Het Kristal valt onder het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Alblasserwaard Vijfheerenlanden (O2A5). Bij O2A5 horen de openbare basisscholen in de regio en een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs. Als O2A5 school hebben wij het voordeel dat we de kennis en ervaring van alle scholen kunnen gebruiken, terwijl iedere school haar eigen unieke karakter behoudt.

Daarnaast worden door het bestuursbureau van O2A5 veel administratieve- en beleidszaken voor de school geregeld. Zo kunnen leerkrachten en directie zich richten op hun primaire taak: lesgeven.


Directie

Misschien verwacht u op iedere school een directeur die verantwoordelijk is voor alle aspecten van de school. Bij O2A5 werken we anders. Bij ons is een team van directeuren (clusterdirectie) verantwoordelijk voor een team van scholen (cluster). De O2A5 scholen zijn verdeeld over vijf van deze clusters.


Binnen de clusterdirecties zijn de taken verdeeld op basis van de kennis en ervaring van de directeuren. Samen weten we meer!

De Keiers op Het Kristal vallen onder O2A5 Leerdam. Onze directie bestaat uit:

  • Robin Bieren
  • Jan Donga
  • Janke Wagenaar

Janke Wagenaar is uw contactpersoon voor zaken die niet met de eigen leerkracht besproken kunnen worden.