Het team


Organisaties

Binnen Het Kristal werken twee organisaties samen. Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN) en Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard Vijfheerenlanden (O2A5).


SKCN

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Het Kristal vallen onder Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN). Bij SKCN horen 20 locaties voor dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterwerk in de gemeenten Zederik, Lingewaal en Leerdam.

Daarnaast is de directie, het management en de administratie van SKCN gehuisvest in hetzelfde gebouw als Het Kristal.

SKCN heeft een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder die eindverantwoordelijk is.


O2A5

O2A5 vormt het bestuur van verschillende basisscholen in een brede regio. De directie van de scholen is per gemeente geclusterd. Het Kristal valt onder de clusterdirectie van Leerdam. Door deze samenwerking profiteren de scholen van elkaars kennis en ervaring.